Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje Hakkında

"AHİLER KALKINMA AJANSI KAYITLI İSTİHDAMI TEŞVİK EDİYOR" PROJESİ

Ahiler Kalkınma Ajansı olarak hazırlayıp başvurusunu yaptığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programı” kapsamında “Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor” projesi kabul edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Projemiz, Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırıkkale Üniversitesi proje ortaklığı ile; Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliği ve kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamın teşvikine katkı sağlamayı, kayıtlı istihdam bilincinin yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Projemizin hedef grupları Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin; Ticaret ve Sanayi Odaları ile bunların 400 üyesi, Esnaf ve Sanatkârları Odaları ile bunların 400 üyesi, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında çalışan 50 personel ile bu illerde öğrenim gören 800 üniversite ve 400 orta öğretim öğrencileridir.

Kurumsal eğitimler ile kurumların kapasitelerinin arttırılması, iyi uygulama örneklerini yerinde görmek için yurt dışı çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi, saha analiz çalışması ve kayıtlı istihdamın teşviki stratejik plan çalışmasının yapılması, bilgilendirme toplantıları ve öğrencilere yönelik paneller düzenlenmesi faaliyet planında yer almaktadır.

Proje faaliyetleri sonunda, iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumların kayıtlı istihdama yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi, TR71 Bölgesi'nde kayıtlı istihdamın teşviki için yol haritasının belirlenmesi ve Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde kayıtlı istihdam ile ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması sonuçları beklenmektedir.

FOTOĞRAFLAR