Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Amacı

PROJENİN GENEL VE ÖZEL AMACI

Projemiz, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliği ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi aracılığıyla kayıtlı istihdamın teşvikine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu proje ile Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında kayıtlı istihdamın teşviki konusunda işbirliğinin geliştirilecektir.

BEKLENEN SONUÇLAR

Sonuç 1: İş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumların kayıtlı istihdama yönelik kapasiteleri geliştirildi.

Sonuç 2: TR71 Bölgesi’nde kayıtlı istihdamın teşviki için yol haritası belirlendi.

Sonuç 3: Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde kayıtlı istihdam ile ilgili farkındalık düzeyi arttırıldı.