Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Temel Faaliyetler

TEMEL FAALİYETLER

  • Kayıtlı İstihdam Teşviki Platformu’nun Kurulması
  • Kayıtlı İstihdamın Teşviki Platformu toplantılarının gerçekleştirilmesi
  • Oda Çalışanlarının Eğitimi faaliyeti kapsamında; Nevşehir, Aksaray Kırşehir Kırıkkale İllerinde; toplam 64 saat Diksiyon Eğitimi, toplam 64 saat Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, toplam 96 saat Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi,
  • Yurt Çalışma Ziyareti
  • 4 ilde Kayıtdışı İstihdamın yüksek olduğu sektörlerin belirleneceği Saha Analizi çalışması
  • Projenin kapsadığı illerde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik Stratejik Plan’ın hazırlanması
  • Dört ilde 4 ‘er defa olmak üzere toplam 16 adet orta öğretim kurumları öğrencilerine ve oda üyelerine yönelik Bilgilendirme Toplantılarının düzenlenmesi
  • Dört ilde 2’şer defa olmak üzere toplam 8 adet öğrencilere yönelik Seminerlerin düzenlenmesi
  • Tanıtım ve Görünürlük çalışmaları
  • Proje Kapanış Toplantısı