Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Hedef Kitle

HEDEF KİTLE

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin;

  • Ticaret ve Sanayi Odaları ile bunların 400 üyesi,
  • Esnaf ve Sanatkârları Odaları ile bunların 400 üyesi,
  • Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında çalışan 50 personel,
  • Aksaray Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 800 üniversite öğrencisi,
  • İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen orta öğretim kurumlarının 400 öğrencisi.